Network Menu

Styrelsen

På årsmötet 5 september 2017 valdes ny styrelse till SWEA Seoul

Ordförande: Jenny Davås

Vice ordförande: Karin Tibblin

Sekreterare: Linnea Molin

Kassör: Lina Odevall

Medlemsansvarig: Jenny Chu

Webbansvarig: Karin Tibblin

Ledamot: Lena Nyström Park

Ledamot: Fariba Johansson