Network Menu

Styrelsen

En ny styrelse är under uppbyggnad. Ett årsmöte kommer äga rum i början av september där styrelsens poster formellt kommer att beslutas.

Tillförordnad ordförande: Lina Odevall

Vice ordförande: Vakant

Sekreterare: Hedvig Lundén – Welden

Kassör: Lina Odevall

Medlemsansvarig: Lina Odevall

Aktivitetsansvarig: Fariba Johansson

Webbansvarig: Johanna Brumark

Ledamot: Lena Nyström Park

Ledamot: Johanna Brumark

Ledamot: Lina Odevall

Ledamot: Fariba Johansson