Network Menu

Styrelsen

Ordförande: Ann Michel

Vice ordförande: Vakant

Sekreterare: Brita Schumacher

Kassör: Lina Odevall

Medlemsansvarig: Ann Michel

Aktivitetsansvarig: Fariba Johansson

Webbansvarig: vakant

Ledamot: Lena Nyström Park

Ledamot: Hedvig Lundén -Welden

Ledamot: Jenny Chu