Network Menu

Styrelsen

Ordförande: Ann Michel

Vice ordförande: Vakant

Sekreterare: Hedvig Lundén – Welden

Kassör: Lina Odevall

Medlemsansvarig: Ann Michel

Aktivitetsansvarig: Fariba Johansson

Webbansvarig: Johanna Brumark

Ledamot: Lena Nyström Park

Ledamot: Johanna Brumark

Ledamot: Lina Odevall

Ledamot: Fariba Johansson