Network Menu

Medlemsansökan

Medlemsansökan i SWEA Seoul

För att bli medlem i SWEA ska man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.

Medlemsavgift:

  • 70.000 KRW för helårsmedlemskap. 50% för dig under 25 år.
  • 40.000 KRW för höstterminen. 50% för dig under 25 år.

Du anmäler ditt intresse om medlemskap genom att skicka in en Medlemsansökan till SWEA Seoul.

Avgiften betalas in på bankkonto Woori BANK 1002-458-965917

Glöm inte bort att notera ditt namn på betalningsavin.

Som medlem blir du en del i vart nätverk och kan vara med på våra aktiviteter samt får access till Facebook-sidan (gå in på Facebook, söka efter “SWEA Seoul” och göra en medlemsansökan. När du betalt din medlemsavgift blir du tillagd).

Som medlem i SWEA Seoul får du även ett medlemskap i KSA (Korean Swedish Association) som vi har ett kulturellt utbyte med.

Vill du veta mer eller har frågor om medlemskapet kan du kontakta SWEA Seoul via e-post: seoul(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Varmt välkommen!