Network Menu

Medlemsinformation

Anmälningsblankett

Du kan bli medlem om …

För att bli SWEA-medlem måste du vara:

  • svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
  • kvinna över 18 år
  • villig att verka för SWEAs ändamål
  • på orten bosatt — d.v.s. ha din bostad inom avdelningens geografiska område

Att anmäla Dig som medlem:

Medlemsavgift:

  • 70.000 KRW för helårsmedlemskap. 50% för dig under 25 år.
  • 40.000 KRW för höstterminen. 50% för dig under 25 år.

Du anmäler ditt intresse om medlemskap genom att skicka in en Medlemsansökan till SWEA Seoul.

Vi återkommer vi till dig med information om hur du betalar medlemsavgiften.

 

Anmälningsblankett

Som medlem blir du en del i vart nätverk och kan vara med på våra aktiviteter samt får access till Facebook-sidan (gå in på Facebook, söka efter “SWEA Seoul” och göra en medlemsansökan. När du betalt din medlemsavgift blir du tillagd).Som medlem i SWEA Seoul får du även ett medlemskap i KSA (Korean Swedish Association) som vi har ett kulturellt utbyte med.Vill du veta mer eller har frågor om medlemskapet kan du kontakta SWEA Seoul via e-post: seoul(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org
Varmt välkommen! 

Ta med dig SWEA

En SWEA-medlem kan ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.

Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning eller till SWEA Global och fortsätta vara SWEA-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.