Sweden Day 2022

Sweden Day 2022

Inbjudna av svenska ambassaden fick vi under Sweden Day 2022 bjuda upp till dans! Vi dansade runt midsommarstången och lekte midsommarlekar tillsammans med andra deltagare under Sweden Day. Årets firande var det första sedan 2019 på grund av pandemin och det var något magiskt i luften under denna kväll! Stort tack till ambassaden och alla som besökte oss under kvällen! Vi hade så roligt!

Sweden Day 2022Sweden Day 2022Sweden Day 2022

Sweden Day 2022Sweden Day 2022Sweden Day 2022Sweden Day 2022Sweden Day 2022