Seoul

Välkommen till SWEA Seoul

SWEA Seoul är en ideell organisation som värnar om det svenska språket, svensk kultur och svenska traditioner. Ett medlemskap i SWEA ger en stark samhörighet med andra kvinnor med liknande erfarenheter i ett unikt internationellt kvinnligt nätverk! SWEAs ledord är Lokalt stöd, Världsvid vänskap och Global kompetens.

SWEA Seoul har ca 20 medlemmar som träffas flera gånger varje månad i olika konstellationer och stärker den svenska gemenskapen samtidigt som vi har roligt, utbyter erfarenheter och värnar om vår svenska kultur.

 


Vi finns också på Instagram!